Аварии в офиса? Реагираме възможно най-бързо при наличие на аварии…

Post in servies

Реагираме възможно най-бързо при наличие на аварии в офиса или други неочаквани обстоятелства във Вашите обекти.

Аварии в офиса

Случват ли се често аварии в офиса, където работите? Разстройват ли аварийните проблеми работния процес?
Това е често срещана ситуация в сгради с много заети хора, които нямат време и познания за отстраняване на възникналите нередности от техническо естество на работното място. Затова представяме на Вашето внимание услугата :Техническа поддръжка на офиси. Тази практика има за цел да отстранява своевременно аварии в офис сгради, обществени институции, навсякъде, където работят големи групи хора.
Какво представлява техническата поддръжка на офиса Ви и какво включва?

Тази дейност се извършва на база месечен абонамент, срещу който получавате пакет услуги.
– Подмяна на електрически части с изчерпан ресурс, осветителни тела, ключове, контакти.
– Ремонт на ВиК инсталациите в офис сградата, подмяна на повредени елементи от инсталацията, отстраняване на най-често срещания проблем със запушване на инсталационни тръби
– Обща работа по всички непредвидени проблеми, които са в нашата компетентност.

С предложения от нас пакет от дейности и услуги ще получите своевременна компетентна помощ при всяка случила се авария. Ще облекчим работния Ви процес като се погрижим за поддръжката на Вашия офис в добро състояние и ще гарантираме комфортна работна среда за служителите и посетителите на Вашата компания. Абонаментната техническа поддръжка осигурява спокойствие и сигурност на абонатите ни при възникване на авария. Ще разчитате на бърза реакция по отстраняване на проблемите в офис сградата, които влизат в пакета услуги.

Техническата поддръжка се грижи за профилактиката на съоръженията, които обслужваме, чрез тестване и замерване на компонентите на електропреносната мрежа, проверка на ВиК инсталацията и посещения приоритетно за Вашия офис за отстраняване на възникнали аварии.

Таксата за услугата се определя от предвидените дейности в плана, както и от броя обекти, включени за техническа поддръжка.
С тази услуга всяка фирма ще осигури необходимия спокоен работен процес в офиса, поверявайки грижата за евентуални аварийни ситуации на професионални екипи, подготвени да решават такива проблеми.