Видеонаблюдение и контрол

Post in servies

Можем да изградим видеонаблюдение и контрол на достъпа във Вашите обекти, сигурно съхранение на данните от него и адекватна сигнализация към крайни устройства при нарушение на периметъра.
Нашите пакети са:

– Нормално видеонаблюдение на офиси и фирмени помещения
– Видеонаблюдение и разпознаване на автомобилни номера + интеграция с различни системи
– Контрол на достъпа от всякакъв вид

Видеонаблюдение и контрол

Сигурността на хората и защитата на тяхната материална и интелектуална собственост е въпрос с все по-нарастващо значение. Потребността от сигурност на работното място и у дома създава нужда от системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение. Особено когато става въпрос за офис сгради, където се съхранява информация, изтичането на която може да доведе до големи финансови загуби и проблеми с имиджа на компанията.

 

Внедряването на системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение във всяка фирмена сграда е наложително, за се защитят надеждно както служителите, така и фирмените активи. Системите за контрол на достъпа гарантират различни нива на сигурност, но най-често те се съчетават според фирмените нужди. Съчетаването на различни системи за контрол трябва да отговаря на степента на важност на съхраняваните продукти или информация. При необходимост от високо ниво на сигурност видеонаблюдението може да върви паралелно с биометрични решения за контрол на достъпа.

От какво ниво на сигурност се нуждае Вашата компания?

Според нуждите Ви ние можем да изградим видеонабюдение и контрол на достъпа във Вашите обекти, сигурно съхранение на данните от него и адекватна сигнализация към крайни устройства за следене при нарушение на периметъра. Ще гарантираме Вашия комфорт и спокойствие на работното място чрез възможностите, които дават системите за контрол на сигурността.

 

Системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа могат да работят интегрирано със системата за пожароизвестяване, особено при офис сгради с голям брой ползватели. Това ще повиши продуктивността на физическата охрана, която следи много камери.

 

В новото поколение системи за контрол на достъпа се използват възможностите на компютърните технологии за изграждане на големи мрежови системи, но от предимствата на пропускателните системи не се ползват само големи компании, а и малки фирми, магазини или складове. При локален режим на работа няма нужда от устройства, характерни за големите системи, но сигурността и контролът при използването на отделни периферни модули също са гарантирани. Разнообразието от опции и възможности за контрол на достъпа работи за Вашата сигурност.