Доставки

Post in servies

Ние зареждаме офисите Ви с регулярни доставки на предварително договорени консумативи и други трайни стоки. Ще използваме предпочитан от Вас доставчик и ще имаме отговорността Вашият офис никога да не остава без необходимите консумативи.