Компютърни мрежи

Post in servies

Ние от SPG предлагаме услугата изграждане и поддръжка на компютърни мрежи. Изграждаме жични и безжични компютърни мрежи с корпоративни нива на сигурност. Прекарваме мрежови кабели през всички офисни пространства. Можем да Ви консултираме за защитата на корпоративната Ви мрежа, както и всяка друга IT услуга, например:

  • Help desk за потребители
  • Поддръжка на компютърни системи (както софтуерна, така и хардуерна)
  • Почистване на компютърни системи
  • Намиране на подходящ софтуерен продукт
  • Изграждане на безжична мрежа с високо ниво на сигурност
  • Изграждане на жична мрежа