Пред държавата

Post in servies

Поддържаме всякаква документация и оборудване за пред държавата. Следим за инструктажи и противопожарна техника. При необходимост сервизираме при оторизирани технически лица.